Beiratkozás 2022 – jogorvoslat

A szülő/törvényes képviselő a közléstől (= amikor értesül róla a címzett, pl. átvette a tértivevényes levelet) számított 15 napon belül élhet a felülbírálti lehetőségével.

A kérelem benyújtásának módja lehet:

–      e-mail (a jogorvoslatot kérő szülő/törvényes képviselő írja alá a kérelmet, és szkennelve küldje el az iskola e-mailcímére(iskoladebrecen@gonczy.edu.hu))

–      postai út (az intézmény postacímére (4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3.), de a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatójának címezve).