Beiratkozás 2024 – jogorvoslat

Az általános iskolai beiratkozás során a szülőnek/törvényes képviselőnek az igazgató által hozott döntéssel szemben lehetősége van jogorvoslati kérelemmel élni a közléstől számított 15 napon belül.

A kérelmet a döntést hozó intézménybe kell eljuttatni.

A kérelem benyújtásának módja lehet:

  • e-mail (a jogorvoslatot kérő szülő/törvényes képviselő írja alá a kérelmet, és szkennelve küldje el az iskola e-mailcímére (iskoladebrecen@gonczy.edu.hu))
  • postai út (az intézmény postacímére (4225 Debrecen, Gönczy Pál u. 1-3.), de a Debreceni Tankerületi Központ, Türk László tankerületi igazgatónak címezve).

Jogorvoslati kérelem, általános iskola 2024