Digitális munkarend iskolánkban

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

Iskolánkban a 17/2021. (III.5.) EMMI határozat szerinti módon, a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.

Ennek keretében:

  • a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online, vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban történik.

Iskolánkban e célra az elmúlt tanévben digitális tanulásra, és az idei tanévben tehetséggondozásra, felzárkóztatásra alkalmazott felületeket használjuk. A felületekhez hozzáféréssel rendelkeznek az intézmény tanulói, a KRÉTA rendszerhez a szülők is.

  • Heti tanulási terv arra szolgál, hogy a tanuló és szülője egyben láthassa az adott hétre vonatkozó tananyagot, feladatokat. Segíti az ütemezést, a napi feladatok elosztását, a különböző osztályokba járó gyerekek munkájának (munkaállomás használatának) összehangolását.

Hetente kerül kiküldésre a KRÉTA rendszerben. A rendszer elérhető az intézményi honlapon közzétett belépési linkről is.

  • On-line órák rendszere

Pedagógusaink a MICROSOFT TEAMS felületét használják megbeszélések, órák tartásához, melyek időpontjához heti ütemezés készül, melyet a heti tanulási tervvel együtt a KRÉTA rendszeren kapnak meg. Törekszünk arra, hogy a testvérgyerekek online órái ne ütközzenek. Ha ilyen mégis előfordul, s ez akadálya a részvételnek, kérjük, jelezzék a gondot az osztályfőnököknek.

  • Házi feladatok, gyakorló feladatok, tudáspróbák, projektfeladatok a Gönczy Tehetségpont hasthag.school felületén. A rendszer elérhető az intézményi honlapon közzétett belépési linkről is. Ha nagyméretű fotó, vagy beadandó feltöltéséhez segítségre van szükség, részletes útmutatót tettünk közzé az iskola honlapján.
  • ha a tanuló digitális tanulási tevékenysége bármilyen akadályba ütközik (beteg lett, egyéb gond merült fel) kérjük a szülőket, hogy haladéktalanul lépjenek kapcsolatba az osztályfőnökkel. Ha más pedagógussal szeretnének kapcsolatba lépni, megtehetik az osztályfőnökök által közzétett hivatalos e-mail címeken. 

Ha a rendszerekbe történő belépéssel, tevékenységgel van probléma Fodor László tanár úrhoz fordulhatnak a következő e-mail címen info.gonczy @gmail.com

  • Továbbtanulással kapcsolatos fontos határidők:

A középfokú iskola 2021. március 22-ig hozza nyilvánosságra a jelentkezők felvételi jegyzékét. Kérjük, hogy tájékozódjanak az egyes iskolákban elért felvételi eredményről, s tájékoztassák az osztályfőnököt – egyrészt az elért eredményekről, másrészt, hogy kívánnak-e a megjelölt iskolák sorrendjén módosítani.

A tanulói adatlapokat 2021. március 23-24-én lehet módosítani. Ennek részleteit az osztályfőnökkel egyeztessék. Ezt követően a rendszer lezár. A módosító tanulói adatlapokat 2021. március 25-ig küldjük meg az Oktatási Hivatalnak.

  • A 18/2021.(III.6.) EMMI határozat szerint a veszélyhelyzet idején gyermekfelügyeletet biztosítunk, a miniszteri levélben meghatározottak szerint. Ennek részleteit a március 7-én a KRÉTA rendszeren megküldött tájékoztató levél tartalmazza.

Jó egészséget, eredményes tanulást kíván: az intézmény vezetése