Alapelvünk, hogy tanulni vágyó, továbbtanulni akaró, embertársait tisztelő és szerető, önmegvalósításra törekvő fiatalok hagyják el iskolánkat. Ennek megvalósítása során fontosnak tartjuk a személyiség sokoldalú fejlesztését; az alapvető készségek és képességek, kulcskompetenciák biztos kialakítását; a cselekedtetve tanulást; a tanulás tanítását; egyéni különbségeket figyelembe vevő differenciált képességfejlesztést és segítségnyújtást.


Fontos szerepet szánunk a felelős környezettudatos magatartás kialakításának, a környezetvédelemi szemlélet erősítésének, az egészséges életmódra nevelésnek, amely magában foglalja az egészséges állapot örömteli megélését, a kudarcok, a negatív hatások, élmények kezelését, feldolgozását; a stressz kezelését, és a harmonikus élet értékként való tiszteletét.


A társadalmi és tanulási tapasztalatok széles körét kívánjuk biztosítani diákjaink számára, figyelembe véve életkori sajátosságaikat, képességeiket és igényeiket. Törekszünk a társadalmi együttélés alapnormáinak elsajátíttatására, valamint a vállalkozói, gazdálkodói szerep megismertetésére.


A hatályos törvényi szabályozásokat betartva, a pedagógiai programban deklarált céljaink megvalósításáért olyan önfejlesztő szervezetet alkot közösségünk, melyben minden érintett szereplő tudja, mikor mit kell tennie, és hogyan.
Az intézmény dolgozói együttműködnek abban, hogy minden tanuló jól érezze magát, és sikeres legyen iskolánkban.
Nevelőtestületünk tagjai változatos és korszerű módszerekkel, szeretetteljes légkörben foglalkoznak tanulóinkkal.
Törekszünk arra, hogy munkánkat a hatékonyság, az eredményesség, a partnerközpontúság jellemezze. Együttműködünk közvetlen és közvetett partnereinkkel, hisszük, hogy javaslataikat a jobbító szándék motiválja.
Minőségfejlesztési rendszert működtetünk, mely hozzásegít bennünket ahhoz, hogy vállalt feladatainkat egyre jobb színvonalon valósítsuk meg.

Az intézmény vezetői