TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉTKEZÉS MEGSZERVEZÉSÉRŐL – 2024/2025-ÖS TANÉV

Az étkezés igénylése az Étkezés megrendelő nyomtatvány (iskola, kollégium) című dokumentum
kitöltésével, majd e-mail üzenetben (benedek.etkezes@diminfo.hu) történő visszaküldésével történik. Amennyiben nincs lehetősége
az elektronikus visszaküldésre, a megrendelőlap papír alapon a DIM pénztárában (Új Városháza,
Debrecen, Kálvin tér 11.) – pénztári nyitvatartási időben – kitölthető és leadható.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy étkezés igénylése esetén minden köznevelési intézményben szükséges
az ebédet tartalmazó étkezés megrendelése.

Kedvezményre való jogosultság esetén a 8. számú melléklet című nyilatkozatot kérjük kitölteni.
Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, az ezt igazoló határozat minden
oldalát szükséges mellékelni. Tartósan beteg, fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolást kell
benyújtani. A 3 vagy több gyermeket nevelő családok esetében a 8. sz. mellékleten kívül külön igazolás
nem szükséges. Nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő gyermek esetén kérjük a 9. sz.
melléklet kiállítását és megküldését is.

A diétás étkezés igénylése esetén csatolandó a Szülői/gondviselői/törvényes képviselő nyilatkozat
diétás szolgáltatásról és a szolgáltatáshoz szükséges adatkezelésről nevű dokumentum, valamint a
szakorvosi igazolás.

Az étkezés, illetve kedvezmény igénylő nyomtatványok leadási határideje: 2024. május 31. (Kollégista
étkezők esetén a kollégiumi jogviszony igazolás megküldésének határideje: 2024. július 15.)

Tájékoztatjuk, hogy a nyomtatványok leadása megrendelésnek minősül, a végleges lemondásról
írásban kell nyilatkozni!

Alkalmi étkezés lemondást legkésőbb tárgynapot megelőző munkanap reggel 9 óráig szükséges az
élelmezésszervező felé jelezni telefonon, vagy e-mailben.

Az étkezési térítési díj megfizetése csoportos beszedéssel történik. Kérjük, hogy a megbízást
számlavezető bankjánál 2024. július 15-ig intézni szíveskedjen!

Az étkeztetéssel kapcsolatos információk, nyomtatványok, a csoportos beszedéssel kapcsolatos
tájékoztató és az élelmezésszervezők elérhetősége a https://etkeztetes.diminfo.hu internetes oldalon
megtalálható.

A Debreceni Intézményműködtető Központ
étkeztetési részlege