Étkezéssel kapcsolatos tájékoztató és nyomtatványok 2022/2023-as tanévre

Tisztelt Szülők / Gondviselők! 
 

A 2022/2023-as tanévre az étkezés megrendeléshez az alábbi nyomtatvány(ok) kitöltése, majd e-mail üzenetben történő visszaküldése szükséges. Amennyiben nincs lehetősége e-mail küldésére, a nyomtatványok papír alapon a DIM pénztárában (Új Városháza, Debrecen, Kálvin tér 11.) – pénztári nyitvatartási időben – elérhetők, illetve kitöltés után leadhatók.  

Kérjük a nyomtatványokat nyomtatott nagy betűkkel szíveskedjen kitölteni és aláírással ellátva visszaküldeni! 

A Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez nyomtatvány kitöltésével az étkezést megrendeli a következő tanévre. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy étkezés igénylése esetén minden köznevelési intézményben szükséges az ebédet tartalmazó étkezés megrendelése. Az étkezés végleges lemondásáról írásban kell nyilatkozni.  

A Kedvezményre való jogosultság esetén az általános, vagy középiskolában tanuló esetében a 8. számú melléklet szerinti nyilatkozatot kérjük kitölteni. Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, az ezt igazoló határozat minden oldalát szükséges mellékelni. Tartósan beteg, fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolást kell benyújtani.  

A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, 2022. július 31-ig meghosszabbításra került határozatok és tartós beteg igazolások újbóli igénylésére van szükség, hogy a következő tanévben is biztosítva legyen az étkezési térítési díjkedvezmény.  

A diétás étkezés igénylése esetén csatolandó a szülői/gondviselői nyilatkozat diétás szolgáltatásról és a szolgáltatáshoz szükséges adatkezelésről, valamint a szakorvosi igazolás. 

Az étkezés megrendelés nyomtatványainak leadási határideje: 2022. június 30. 

Az étkezési térítési díj megfizetése csoportos beszedéssel történik. A számlavezető bankjánál legkésőbb 2022.08.01-ig a megbízást intézni szíveskedjen.  

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézéshez nélkülözhetetlen az elérhetőségi adatok teljes körű biztosítása számunkra. Ezért kérjük, szíveskedjen megadni számunkra olyan e-mail címet, ahol a kapcsolattartást Önnel bonyolíthatjuk.  

Az étkeztetéssel kapcsolatos információk és az élelmezésszervezők elérhetősége: https://etkeztetes.diminfo.hu internetes oldalon megtalálható.