1992-ben diáksportkörként alakultunk. Céljaink a sportkör tagjainak rendszeres helyi – intézményen belüli, intézmények közötti – játék-, turisztikai, versenyzési- és versenylehetőségek szervezése, lebonyolítása. Az intézmény valamint az állami társadalmi szervek támogatásának anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás feltételeit.
2002-óta Iskolai sportkörként a Diákönkormányzat részeként vagyunk jelen. Az ISK tagjai az intézmény nappali tagozatos tanulói lehetnek, akik elfogadják a sportköri tag jogait és kötelességeit. Az évenkénti közgyűlésen megválasztják, vagy megerősítik a vezetőséget, értékelik az előző időszak munkáját, és meghatározzák a következő időszak feladatait.
A sportköri foglalkozásokat a tanulók igényeihez igazítjuk figyelembe véve a hagyományokat. A házibajnokságokon kívül benevezünk a diákolimpiai versenyekbe is, ahol városi és megyei sikereket értünk el. Az atlétikai versenyekkel háromszor országos döntőig jutottunk, lábtenisz csapatunk az országos döntő legjobb nyolc csapat közé jutott, úszásban Papp Nikolett országos ötödik helyezést szerzett 100m-es hátúszásban, floorball csapatunk 2006-ban a Viking Kispályás országos döntőben ötödik helyezést ért el.
Az ISK éves költségvetés alapján gazdálkodik, bevételeit és kiadásait az intézmény gazdálkodásán belül elkülönítetten kezeljük. Bevételeink a tanulónként évente biztosított állami támogatás. Kiadásaink, eszközök és felszerelések pótlása, javítása, személyi feltételek biztosítása, és versenyeztetésre fordítódik.