Kincseink program iskolánkban

Különleges előadásokat kínál városunk tehetséggondozó munkaközössége iskolánk Kincseink programban részt vevő tanulói számára a 2. félévben.

Elsőként a táncművészeti modul tömbösített foglalkozásán vettünk részt a Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Gimnázium és Technikumban a hatodikosokkal. A klasszikus baletton kívül néptánc, modern- és kortárstánc kategóriában mutattak be különböző táncokat a tánc tagozatos diákok. Poroszlay Éva táncpedagógus segítő magyarázatával kalauzolt bennünket végig a lépések nehézségén, tanulási folyamatán, irányította figyelmünket. A gyerekeknek nagyon tetszett, ha a táncpedagógusok is táncoltak, és bepillanthattunk egy-egy óra részletébe, a lépések variálásának folyamatába ezen a nyílt órán. Az iskola barátságos, közvetlen légköre megérintett bennünket.

A zeneművészeti modul két foglalkozásán veszünk részt márciusban. A Varázsfuvola interaktív bemutatója Wolfgang Amadeus Mozart operájából 2023. március 01. szerda 14.30-kor lesz a Zeneiskola (4024 Debrecen Vár u. 1. sz.) II. emeleti 11-es előadójában.

március 21-én (kedd) 14:30-kor pedig beszélgetést hallhatunk a Virtuózok magyarországi győztesével, Dávid Roland Mózessel a Debreceni Zenede növendékével és tanárával, Laskay Edit zongoraművésszel a Simonffy teremben.

Reméljük, nemcsak élményt jelent tanulóink számára egy-egy ilyen előadás, hanem tájékozottságot, tapasztalatot ad az élet más területein – hozzájárulva műveltségük sokoldalúságához.

Április-május a hetedikeseké. A számukra készített program szervesen épül az előző évben megkezdett tematikára. A 7. osztályos zenei modul az önálló kutatómunka iránti érdeklődést szeretné felkelteni. 2023. március 27. és május 26. között a programban résztvevő 7. osztályos tanulók egyénileg vagy csoportban készítsenek egy színes tablót 50X70 cm-es (karton) méretben/PPT bemutatót egy általuk kiválasztott ünnepkörhöz, vagy egy zeneszerző életéhez, műveihez kapcsolódóan. Az elkészített tabló látható lesz a zeneiskola folyosóján.

 „A tehetség természeti kincs. Önmagában hordozza a fejlődést, mint egy mag és természetes módon kifejlődik. Szükség van a megóvására, gondozására.

A tehetség (…) a személyes jellemzők és a környezeti tényezők finom interakciója által fejlődik. Ez egyrészt azt jelenti, hogy sokszor nem látható, apró hatások is nagy jelentőségűek lehetnek, másrészt azt implikálja, hogy ha a környezeti tényezőket a tehetség számára elégségesen használhatóvá teszi a társadalom, akkor jelentősen megnöveli a tehetség megjelenésének valószínűségét.” (Gyarmati Éva)

Szeretettel várjuk a Kincseink programban részt vevő tanulókat ezekre az alkalmakra!

Kondorné Peidl Borbála

énektanár

Képek az alábbi linken:

LINK