Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista a 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet 23. § (1) és (3) pontjának megfelelően.

1. a. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

1. b. A beiratkozásra meghatározott idő

1. b. A fenntartó által engedélyezett osztályok száma

1. c. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség: az intézménynek ilyen irányú kötelezettsége nincs.

1. d. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

1. e. Az intézmény nyitvatartási rendje

1. e. Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

1. f. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

1. g. Intézményi alapdokumentumok

3. a. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

3. b. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

3. c. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

3. d. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

3. f. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

3. g. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: A Pedagógiai Program  III) G. pont   A tanulók ellenőrzése és értékelése címszó alatt (58. oldaltól).

3. h. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

3. h. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei:

1. évfolyam       2. évfolyam       3. évfolyam        4. évfolyam

5. évfolyam       6. évfolyam       7. évfolyam        8. évfolyam

3. i. Engedélyezett osztályok, csoportok száma illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma