2022/2023-as tanév
Leendő elsős tanítók

Csőke Ilona

„Ha a gyerek szeret iskolába járni, bármit elérhetünk együtt…”

Kedves Szülők!

Csőke Ilona vagyok, tanítónő. Különleges helyzetem van, hiszen pályám kezdete óta, abban az iskolában tanítok, ahol magam is kisdiák voltam. Józsán élek és itt dolgozom.

Az empátia, nyitottság, elfogadás és megértés elengedhetetlen része ebben a rohanó világban annak, hogy a gyerekekkel közösen éljük meg a hétköznapok apró örömeit az iskolában.

Minden gyerek egyéni és megismételhetetlen. A tudás megszerzése, a sikerélmény magabiztossá tesz. Minden gyerek tehetséges valamiben, csak együtt meg kell találnunk.

A gyerekek egyéni tanulási úton haladnak – differenciálás, egyéni képességek figyelembe vétele, tehetséggondozás – lehetőséget ad ennek az útnak a bejárására. Hangsúlyt kap a tehetséggondozás, az elmúlt években országos tanulmányi versenyeken szép sikereket értek el tanítványaim.

Az egyik tantárgyam a matematika a mindennapi élet része, ami a gyakorlatban alkalmazható. A gondolkodás egyfajta alkotótevékenység. Minta a struktúrában, ami a felfedezés öröme, esztétikuma. A gondolkodtató feladatok felkeltik az érdeklődést a tudás iránt.

A mai világunkban a digitálistér központi szerepet játszik, szerves része a mindennapi életünknek. Óráinkat digitális tananyagokkal színesítjük, maximálisan kihasználjuk ezen eszközök adta lehetőségeket, megtanítjuk ezek biztonságos használatát. A gyerekek szórakoztató programok ismeretében játékosabban, könnyeben tudják elsajátítani a tananyagokat.

Meggyőződésem, hogy ha már a kezdetektől egy kreatív, rugalmas, önmegvalósítást támogató légkörbe csöppen a gyermek, akkor ez inspiráló lesz számára, és bátran megnyilvánul a kreativitása. A közös munkálkodás, ötletelés és megvalósítás pedig egyértelműen személyiségformáló hatású minden korosztály számára. Természetesen, nem elhanyagolandó a környezeti nevelésen belül kifejtett hatása (környezettudatos szemlélet).

Szeretettel várok minden leendő gönczys kisdiákot szeptembertől osztályunkba!

Ica néni

 

Kondor Krisztina

„Jó szóval oktasd, játszani is engedd szép, komoly fiadat”

Tisztelt Szülők!

Kondor Krisztina, Kriszti néni vagyok. Óvónőképző szakközépiskola után 1993-ban lettem tanítónő. „Gönczys” pedagógusként 26 éve dolgozom együtt tanítópárommal. 2003 óta munkaközösség-vezetői feladatokat is ellátok az iskolában.

Tanítóként kíváncsisággal, hittel, türelemmel, empátiával, kitartással, szerető következetességgel, észszerű szabályokkal és humorral igyekszem az iskolai feladatokon átsegíteni, vezetni a gyerekeket a magyar nyelv és irodalom, a környezetismeret, az ének-zene és etika tantárgyak tanítása során.

Az a célom, hogy a tanítványaim napról-napra tanuljanak valami újat, megérezzék, hogy jó érzés tudni. A tudásélmény nagyobb átéléséhez én mozgásos, játékos, tevékenykedtető feladatokkal és a digitális eszközök alkalmazásával járulok hozzá a mindennapokban.

Tudom, hogy a gyerekek változó ütemben fejlődnek. Vannak olyanok, akiknél nagyon korán megmutatkozik, hogy mi érdekli kiemelten, ők a tehetségesek, őket a lehetőségekhez mérten engedem szárnyalni és keresem a lehetőségeket, hogy kibontakozzanak. Vannak olyanok, akiknél nehezebben mutatkozik meg az érdeklődés, őket segítem, hogy szárnyra kapjanak.

Munkám során arra törekszem, hogy a legjobbat tegyem annak érdekében, hogy a rám bízott gyerekek fejlődését segítsem. Hozzájáruljak a tanítópárommal közösen kialakított osztálycéljaink és az iskola közös céljainak megvalósításához a tanórai tevékenységekkel vagy akár a tanórán kívüli, lazító programok szervezésével. .

Ebben pedig a gyerekekkel és a szülőkkel való együttműködésre alapozok. Törekszem a támogató, egymást megértő, családias légkör megteremtésére.

Szeretettel várok minden leendő „gönczys” kisdiákot szeptembertől osztályunkban!

Kriszti néni

Dobránszkyné Csige Boglárka

Kedves Szülők!

30 éve vagyok tanító néni. 28 éve ebben az iskolában tanítom a gönczys gyerekeket.

Nagyon fontosnak tartom, hogy szeretetteljes, oldott légkörben, összetartó közösséggé formáljam a rám bízott kis csapatot. Hiszem, hogy szeretettel, elfogadással és támogatással minden gyermeknek szárnyakat lehet adni. A szülőkkel őszinte, felelőségteljes együttműködés kialakítására törekszem. Ehhez kell a szülő – pedagógus – gyermek kölcsönös bizalmon, tiszteleten alapuló kapcsolata. Célom, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az osztályukban, az iskolájukban: pozitív élményekkel, gyarapodó tudással menjenek haza nap mint nap. A jó kedvvel végzett tevékenység vezet az eredményes tanuláshoz. Mindig a jót kiemelő értékelést alkalmazok elismeréssel, bátorítással.

A matematika tanítása során igyekszem felkelteni az érdeklődésüket a számok iránt, és játékosan, tevékenykedtetve átadni az ismereteket. A tanulást segítő foglalkozásokon a gyakorlás sikerességét képesség szerinti differenciálással segítem, többféle tanulási módszert alkalmazok. A mindennapos testnevelés keretén belül kipróbálunk több mozgásformát. Ének-zene órákon a közös éneklés dominál. Vizuális-kultúra és technikaórákon a kézügyességüket fejlesztem és az alkotás közben sikerélményhez jutnak a gyerekek.

Célom, hogy tanítványaim boldog, empatikus, feladattudatos és sikeres gyermekként cseperedjenek fel.

„… az a tanulás befolyásolja jelentősen az ember viselkedését, amely felfedezésen alapul és belső igényt elégít ki.” /Carl Rogers/

A következő tanévben nagy szeretettel, bizakodva várom az új kis elsőseimet!

Bogi néni

Kósa Krisztina Éva

Kedves Szülők!

20 éve vagyok a tanítói pályán, 2 éve tanítok a Gönczyben. Tanító-testnevelés szakon végeztem, később fejlesztőpedagógusi képesítést, szakvizsgát szereztem, ezért én látom el a sokoldalú fejlesztési feladatokat is az osztályban. Családommal 6 éve élek Józsán, két gyermek büszke anyukája vagyok.  

Következő tanévtől én vezethetem be az egyik első osztály kis diákjait a betűk és a természetismeret világába. Tanító párommal szeretnénk, ha a gyerekek azt éreznék, hogy mindenben számíthatnak ránk. Mivel kisfiam első osztályos a Gönczyben, ezért nemcsak pedagógusként, de szülőként is átérzem az iskolakezdéssel kapcsolatos gondokat, kérdéseket, aggodalmakat.

Kisiskolás korban nagy jelentősége van a játéknak, a mozgásnak, a családias légkörnek. Arra törekszem, hogy a gyerekek szorongás nélkül, szívesen jöjjenek minden nap iskolába. A tanulás megszerettetésének érdekében óráimat sokrétű tevékenykedtetéssel, mondókával, mesével, énekkel, humorral kísérem, gyakran a szabadban. Meggyőződésem, hogy minden gyermek tehetséges valamiben. A szülő és a pedagógus közös feladata, hogy felfedezze a gyerek képességeit. Fontosnak tartom, hogy tanulóim olyan módszereket is elsajátítsanak az iskolában, amelyekkel az otthoni önálló tanulásuk is gyorsabbá, egyszerűbbé válhat. Lelkes, önellátó hobbikertészként szívügyem a tanulók környezetismereti, környezetvédelmi nevelése, a környezettudatos magatartás kialakítása, fejlesztése.

„ A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben nevelni és szabadságban kell elbocsátani.”

Örömteli várakozással tekintek a következő négy év elé, szeretettel várom leendő kis elsőseimet! 

Kriszta néni