Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról

A hazájuktól elszakított magyarokat az összetartozásba vetett hit tartja össze és ez egyben megmaradásuk záloga is.   Szarka Tamás Kézfogás című dala eléneklésével emlékeztünk a trianoni békeszerződésre, de ez a nap a magyar nemzet összetartozásának ünnepe is. Fontosnak tartjuk, hogy egy közös énekléssel erősítsük a magyarság nemzeti összetartozását.

A résztvevők az iskola 3.4.5.és 6. osztályos tanulói voltak.

Az éneket betanította: Kondorné Peidl Borbála