Iskolánk közhasznú alapítványa a Munkaiskola Alapítvány, melynek célja tanulónknak az alapellátáson túl, segítséget nyújtani az egyéni képességek kibontakozásához, vállalkozói kompetenciák fejlesztéséhez.

Ezért az iskolával és a 4H Klub Egyesülettel közösen fenntartja a Rózsavölgyi Gyermekkertet, amelyben regionális Ökológiai Oktatóközpont működik. Segítve ezzel az intézményt környezeti és egészségnevelési programja megvalósításában. A tanulók elsajátíthatják a mezőgazdasági termelés, a biotermelés, a kereskedelem és a kézműipar alapjait, az őket körülvevő állat és növényvilág védelmét, felhasználhatóságát.

Az őshonos magyar fajokat bemutató – az országban egyedülálló – iskolai oktatófarm és kézműves műhelyeink a város összes oktatási intézményéből fogad gyermekcsoportokat.

Alapítványunk segíti tanulóink eljutását a különféle tanulmányi versenyekre, művészeti fesztiválokra.

Támogatja a tehetséges, de hátrányos helyzetű gyerekeket, lehetővé teszi a tanulók jutalmazását iskolai versenyeken, pályázatokon, a tanév végi értékelésekor.

Hozzájárul a tanulók idegen nyelvi kommunikációs készségeinek fejlesztéséhez, a nemzetközi testvériskolai kapcsolatok ápolásával.
Közhasznú tevékenységeink: egészségmegőrzés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, környezetvédelem.

Az alapítvány forrásai:

  • magánszemélyek adójának felajánlott 1%-a
  • pályázatokon elnyert céltámogatások
  • szülők által felajánlott hozzájárulások
  • egyéb, magánszemélyek vagy szervezetek, intézmények által felajánlott dologi támogatások

Amennyiben céljainkkal, tevékenységünkkel egyetért, kérjük, támogassa Ön is a Munkaiskola Alapítványt!
Adószám: 19126920-1-09
Bankszámlaszám: 11996248-06085012-10000001

Köszönjük a támogatóinknak adójuk 1%-ának felajánlását.