Budai Kamilla 5.a osztályos tanuló az Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen rendkívül szép eredményt,  országos 1. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Gárdonyi Sándor tanár úr.

A magyarság történelmével, szokásaival, kultúrájával kapcsolatos feladatokat kellett megoldania a vetélkedő során. Rendkívül összetett, szerteágazó ismeretet kívánó feladatok felölelték nemzetünk szellemi és anyagi kultúrájának teljes tárházát. Találkozhattunk történelmi, néprajzi, művészettörténeti, kultúrtörténeti kérdésekkel.

Nemzeti örökségünk, a hon- és népismeret fontosságára is ráirányította a figyelmet ez megmérettetés.