Ökológiai Oktatóközpont
 Iskolánknak 2005-ben az Oktatási Minisztérium
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Ökoiskola
címet adományozott. Ekkor alakult
egy ökológiai munkacsoport, mely 2007. szeptemberétől
ökológiai szakmai munkaközösségként működik.
Az iskola környezeti nevelés programjának megvalósítását,
értékeinek hasznosítását szolgálja az Ökológiai Oktató Központ,
mely a Rózsavölgyi Gyermekkertben működik.
Céljaink: Kialakítani a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló
környezettudatos magatartást,
mely váljon tanulóink életvitelét meghatározó erkölcsi alapelvvé.A cselekedve tanulás a leghatékonyabb módszere az ismeretszerzésnek.
A nemzetközi 4H program
több mint száz éve alkalmazott módszere– a learning by doing –
összecseng a NAT alapgondolatával: képességfejlesztés cselekedve tanulással.
Az Ökológiai Oktató Központban tevékenykedve
a tanulók hasznos ismeretekre tesznek szert.
A környezettel való közvetlen kapcsolatuk elősegíti természetvédelmi szemléletük
fejlődését. A növények ápolása, az állatok gondozása
növeli a másokért érzett felelősségérzetüket. A természetes környezet mellett óvják
és védik a régi korok magyar hagyományait.
A népi kismesterségek alapfogásait elsajátíthatják.
Természetes anyagokkal dolgoznak, kifejezhetik magukat munkáikon keresztül,
ami által fejlődik kreativitásuk, művészeti érzékük.
2007/2008-as tanévtől Ökológiai Oktató Központunk fogadja Debrecen város óvodáinak,
iskoláinak csoportjait, felkínálva gazdag tevékenységrendszerünket,
segítve ezzel a többi intézmény környezeti nevelési programjának megvalósítását.