Tájékoztatás

A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 2 fő intézményvezető-helyettesi beosztásának ellátására a pályázati kiírásban megjelölt benyújtási határidőig 2 db pályázat érkezett Ignáth Ildikó Andrea és Csernus Sándor pályázóktól.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (8) bekezdése alapján az intézményvezető-helyettesi megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program közérdekből nyilvános adat, amelyet a honlapunkon nyilvánosságra hozunk.