Tájékoztatás

Iskolánk intézményvezetői beosztásának ellátására 1 db pályázat érkezett Hegymegi Péter pályázótól a pályázati kiírásban megjelölt benyújtási határidőig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (8) bekezdése alapján az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 

A benyújtott pályázat itt érhető el.

Fodorné Magyar Ágnes
Intézményvezető helyettes