Tavaszi Pedagógiai Napok

Intézményünk 2017 óta büszkén viseli az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet. Hatodik éve munkálkodik közösségünk azon, hogy megismertesse az elmúlt évek alatt fejlesztett és alkalmazott jó gyakorlatainkat, szakmai-módszertani kultúránkat programjaink iránt érdeklődő kollégákkal, szervezetekkel, hozzájárulva ezzel a partnerintézmények pedagógiai eredményességének növeléséhez. Folyamatos fejlődésben vagyunk. Meglévő jógyakorlataink számát is bővítettük idén egy komplex, minden korosztályt érintő, de egymástól eltérő, átfogó olvasóvá nevelés programmal.

Hoványiné Járdán Rita, Budáné Hajdú Ágnes, Csáki Éva kollégák a jó gyakorlat megálmodói.

A program célja, hogy alsó tagozatban a magyar irodalom a rajz-és vizuális kultúra, a drámajátékok, könyvtárhasználati ismeretekkel összekapcsolva, változatos formában kerüljenek közelebb a tanulók olvasmányaikhoz. Minél több oldalról megközelítve, megtámogatva, érzékszervet bevonva igyekszenek elmélyíteni a gyermekek olvasmányélményeit.  Az olvasóvá nevelés elsődleges célján kívül cél a tanulók pszichés fejlődésének segítése, érzelmi kapaszkodók nyújtása, tanulói kreativitás fejlesztése szakkör, klub, író-olvasó találkozó, csapatversenyek segítségével.

Teszik mindezt idegen nyelven is, 4-8. évfolyamon. Mesék és rövidített, szépirodalmi művek segítségével ismertetik meg a nyelv és az adott kultúra sajátosságait, fejlesztve a tanulók olvasáskészségét, szövegértését, szókincsét, társas kapcsolataikat.

Felső tagozatban anyanyelvi kompetenciafejlesztő feladatsorokat készítenek a kötelező olvasmányok felhasználásával, amely a különböző képességű és tudású diákok önálló felkészülését segíti iskolánk egész napos iskola programjának keretében. Az online feladatsorok fejlesztik a diákok anyanyelvi kompetenciáit, valamint a szövegértés fejlesztésével emelhető a tanulói eredmény az országos méréseken.

 

Intézményünk jó gyakorlatai:

– Az iskola tantárgyi rendszere

– Az egész napos iskola egyedi modellje

– Fenntarthatóságra nevelés helyi rendszere

– Tehetséggondozás intézményi modellje – Gönzcy Tehetségpont és Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő Tanács

– Olvasás szerepe a gyermekek személyiségfejlődésében

 

A felajánlott jó gyakorlatainkat bemutató órákon, műhelymunkával egybekötött előadások formájában mutattuk meg a Tavaszi Pedagógiai Napok keretében.

Csáki Éva nyelvtanár, innovátor mesterpedagógus kolléganő foglalkozásán olyan játékokkal ismerkedhettek meg és próbálhattak ki a résztvevők, melyekkel színesíthetik az általános iskolában folyó angol nyelvi órákat. Ezek a játékok segítik a szavak, fogalmak, szabályszerűségek elmélyítését, lehetőséget adnak a differenciált fejlesztésre. Segítik mind a tehetséggondozást, mind a felzárkóztatást. Teszik ezt észrevétlenül a cselekedtetve tanulás eszközével.

Az előadást egy kötetlen beszélgetés követte, melyen a résztvevők egymástól tanulhatták meg milyen játékokat alkalmaznak a nyelvórán a kollégák diákjaik szókincsének, nyelvi kompetenciájának fejlesztése érdekében.

Benedek Gyöngyi testnevelő, innovátor mesterpedagógus gyógytestnevelés, gerinctorna foglalkozásán          különböző  gyakorlatokat láthattak a kollégák, amelyek a hátizmok erősítését szolgálják, mobilizálják a csigolyákat. A helyes testtartáshoz nélkülözhetetlen a törzsizmok, hátizmok, mély hátizmok megfelelő erőssége. Ezek erősítése preventív jelleggel kiemelten fontos a diákok körében, hiszen sokat ülnek az iskolapadban, a számítógép előtt. A megismert és elsajátított gyakorlatok nem csak a testnevelés órán alkalmazhatók, csak néhány percet vesznek igénybe és rendszeresen alkalmazva minőségi változásokat lehet elérni a gyermekek helyes testtartásának kialakításában.

A kínált programjainkat – nagy büszkeségünkre – érdeklődés övezte, szívesen látogattak el hozzánk még távolabbi iskolákból is. A két megvalósult programunkon a megye 13 intézményéből  érkeztek hozzánk érdeklődő kollégák.

Vállalt célunkat, hogy bázisintézményként tudásunk megosztásával járul hozzá nevelőtestületünk más intézmények pedagógiai-módszertani kultúrájának bővítéséhez, maradéktalanul sikerült megvalósítanunk.

 

Eszenyiné Stéh Katalin

bázisintézményi koordinátor